O Gemius

gemiusAcademy to program współpracy firmy badawczej Gemius SA ze środowiskiem akademickim. Główne działania w ramach programu to m. in.:

  • Całoroczny Program Praktyk umożliwiający studentom i absolwentom zdobycie pierwszych szlifów zawodowych,
  • Akademia IT oraz Akademia Badań, które urozmaicają i uzupełniają program edukacyjny na uczelniach,
  • Wsparcie studenckich konferencji naukowych poprzez prowadzenie merytorycznych wystąpień,
  • Wsparcie różnorodnych projektów prowadzonych przez Studenckie Koła Naukowe,
  • Współpraca z uczelnianymi Biurami Karier,
  • Obecność na Targach Pracy i w mediach studenckich,
  • Współpraca z uczelniami wyższymi w celu dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku,
  • Inspirowanie tematów prac dyplomowych,
  • Udostępnianie bazy wiedzy i raportów na potrzeby prac dyplomowych.

Aktualności

Gemius wykłada na UKSW!

Gemius został partnerem merytorycznym Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nasi pracownicy prowadzą w semestrze letnim dwa bloki zajęciowe wpisane do oficjalnego programu studiów dla kierunków Chemia i Matematyka:

Autoprezentacja kluczem do sukcesu oraz Komunikacja w przedsiębiorstwie

 

Więcej...

Spotkanie 10.03. na MiM

Zapraszamy na kolejne spotkanie Akademii IT!

"Programista analitykiem"

 

10.03.2016 o 14:15 na MiM UW

 


Prowadzący: Paweł Czykwin, analityk Gemius

Więcej...